Menu Strony

Statystyki

Odsłon : 219916
Literatura dla nauczycieli PDF Drukuj Email

1. Bogdanowicz, M., Adryjanek, A. (2004). Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów. Gdynia: OPERON.

2. Bogdanowicz, M. (2005). Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas 0 i I. Gdańsk: HARMONIA.

3. Bogdanowicz, M. (2003). Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Gdańsk: HARMONIA.

4. Waszkiewicz, E. (2002). Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla dzieci przedszkolnych. Warszawa: CMPPP.

5. Jastrząb, J. (2002). Usprawnianie funkcji percepcyjno- motorycznych dzieci dyslektycznych. Warszawa: CMPPP.

6. Jastrząb, J. (2002). Gry i zabawy w terapii pedagogicznej. Warszawa: CMPPP.

7. Mass, V. (2007). Integracja sensoryczna a neuronauka. Od narodzin do starości. Przeł. L. Klimont i in. Warszawa: Fundacja Innowacja.

8. Emmons, P., G., McKendry Anderson, L. (2007). Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Zaburzenia rozwojowo- sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych. Przeł. R. Waliś. Warszawa: Liber.

9. Terapia pedagogiczna. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego. (2007). E. M. Skorek (red.), t. 1. Kraków: Impuls.

10. Terapia pedagogiczna. Zagadnienia praktyczne i propozycja zajęć. (2007). E. M. Skorek (red.), t. 2. Kraków: Impuls.

11. Gruszczyk- Kolczyńska, E. (2006). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa: WSiP.

12. Oszwa, U. (2006). Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problem diagnozy i terapii. Kraków: Impuls.

13. Portmann, R. (2005). Gry i zabawy przeciwko agresji. Warszawa: JEDNOŚĆ.

14. Grochmal- Bach, B., Rorat, M. (2003). Dziecko z zaburzeniami padaczkowymi. Aspekty pedagogiczne
i psychologiczne.
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

15. Cooper, P., Idens, K. (2001). Zrozumieć dziecko z nadpobudliwością psychoruchową. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Społecznej.

16. Krakowska, M., Czarnecka, W. (2000). Przemoc w szkole. Kraków: Impuls.

17. Jagieła, J. (2004). Gry psychologiczne w szkole. Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli.

18. Heyne, D., Rollings, S. (2004). Niechęć do szkoły. Jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje. Przekł. M. Gajdzińska. Gdańsk: GWP.

19. Covington, M., V. (2004). Motywacja do nauki. Przekł. S. Pikiel. Gdańsk: GWP.

20. Guerrin, S. , Hennessy, E. (2004). Przemoc i prześladowanie w szkole. Skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży. Przeł. J. Rybski. Gdańsk: GWP.

21. Chmielewska, E. (1995). Zabawy logopedyczne i nie tylko. Poradnik dla nauczycieli i rodziców. Kielce: MAC EDUKACJA.

22. Chmielewska, E. (1995). Ćwiczenia służące doskonaleniu wymowy. Zeszyt do pracy z uczniem. Kielce: MAC EDUKACJA.

23. Góral- Półkola, J., Zakrzewska, S. (2004). Będę mówić poprawnie. Ćwiczenia do terapii logopedycznej. Kielce: MAC EDUKACJA.

24. Gurba, U. (2001). Zeszyty logopedyczne. Kraków: Impuls.