Menu Strony

Statystyki

Odsłon : 221320
Terapia systemowa rodzin i indywidualna PDF Drukuj Email

 

Terapia psychologiczna

Cele i  założenia:

Terapia to takie działania, które ukierunkowane są na realną zmianę, na osiągnięcie dobrostanu w rozumieniu psychologicznym. Terapia psychologiczna nastawiona jest na samorozwój, na rozwiązywanie problemów, pokonywanie barier, na pomoc w sytuacjach trudnych, czy traumatycznych. 

Terapeuta nie „zmieni dziecka”, jak to często wyobrażają sobie i życzą na początku rodzice. Terapeuta towarzyszy uczniowi i jego rodzinie, wspiera rozwój i pomaga w przezwyciężaniu dotychczasowych ograniczeń, które w pewnym momencie uniemożliwiły naturalny rozwój cyklu rodziny i stały się przyczyną ich cierpienia.

Ten, kto „nosi” w sobie problem, kto z nim przychodzi na terapię, a najczęściej jest to cała rodzina lub któryś z jej członków, ten też nosi w sobie rozwiązanie tego problemu. My tylko pomagamy to rozwiązanie odszukać. 

Dla kogo?

Na terapię zgłaszają się rodziny z dziećmi i młodzieżą. Wniosek o terapię psychologiczną składają prawni opiekunowie, a w przypadku, gdy uczeń jest już pełnoletni – taki wniosek może  złożyć osobiście. Konieczna jest również zgoda i gotowość do podjęcia terapii przez wszystkie zainteresowane osoby, a zwłaszcza przez ucznia.

Terapia systemowa, utożsamiana często z terapią rodzinną, ma również zastosowanie w pracy indywidualnej. 

Na terapię zostaje zakwalifikowana rodzina z dzieckiem/ dziećmi, u których stwierdza się problemy emocjonalne, wychowawcze lub psychiczne, po wcześniejszej diagnozie i w razie konieczności konsultacji lekarskiej. 

Sposób pracy, metody:

W naszej placówce prowadzona przez psychologów terapia opiera się głównie na założeniach psychoterapii systemowej, a także  elementach terapii ericksonowskiej.

Dobór metod pracy jest różny i dostosowany do indywidualnych potrzeb osób biorących udział w terapii. Zwłaszcza
w procesie terapii systemowej niezwykle pomocne są pytania cyrkularne, które pozwalają odpowiadającym na nie, zmieniać perspektywę obserwacji relacji zachodzących pomiędzy pozostałymi członkami systemu. To pomaga
w posługiwaniu się innym niż dotychczas językiem opowiadania o problemie, w przyjęciu perspektywy innych osób. Innymi ważnymi metodami postępowania terapeutycznego są np.: zmiana kontekstu, rytuały, metafory, przeformułowania, pozytywne konotacje, praca na zasobach, paradoks, humor, bajki, opowieści i inne.

Aleksandra Szaj - psycholog