Menu Strony

Statystyki

Odsłon : 221306
Anna Kawa - pedagog PDF Drukuj Email

Dojrzałość szkolna  

jako osiągnięcie kompetencji do podjęcia pierwszej pracy

 

Dojrzałość definiowana jest jako „osiągnięcie w pełni rozwoju”¹. Jednak w przypadku dojrzałości szkolnej pojęcie to należy rozumieć jako zakończenie jednego z etapów rozwoju dziecka. Należy zatem doprecyzować, iż jest to kolejny z wielu zwrotnych i krytycznych momentów w życiu człowieka, w którym sześciolatek powinien uzyskać równowagę pomiędzy zewnętrznie narzuconymi wymogami edukacji, a swoimi możliwościami rozwojowymi. Na owe możliwości rozwojowe składa się nie tylko, jak się to często wydaje, dojrzałość do czytania i pisania oraz liczenia, lecz także dojrzałość umysłowa, fizyczna, oraz dojrzałość społeczno – emocjonalna.

 

 Wszystkie te składowe dojrzałości szkolnej mogą wydawać się niezwykle nieprzystające do dziecka, które często w ogólnym przekonaniu miało się, jak dotąd, jedynie bawić. Z takim przekonaniem spotykają się niejednokrotnie pracownicy naszej Poradni, kiedy to w rozmowach z rodzicami okazuje się, iż 5, 6 -latek ma stawianą diagnozę dotyczącą percepcji wzrokowej, motoryki małej, dużej czy orientacji kierunkowo – przestrzennej.

 

Dla rodzica, który przychodzi do Poradni na badanie pod kątem dojrzałości szkolnej jest zetknięciem się
z pierwszą profesjonalną, wszechstronną oceną dziecka. Niczym rozmowa kwalifikacyjna przed podjęciem pierwszej pracy. Zdarza się, że stawiana diagnoza odbiega od wyobrażenia rodzica o nieprzeciętnych umiejętnościach dziecka.
W takiej sytuacji nasza Poradnia prezentuje wachlarz rozwiązań. Każde dziecko ma prawo, bowiem rozwijać się we własnym tempie, jednak rolą naszą tj. osób dorosłych, rodziców, pracowników Poradni czy nauczycieli, terapeutów jest pomóc mu w wyrównaniu wszystkich sfer rozwojowych tak, aby współgrały z wymogami edukacyjnymi, które są narzucone z zewnątrz. Gdyby potraktować je jako wymogi pierwszej firmy w jakiej ma być zatrudnione nasze dziecko, powstaje pytanie: jak ująć wszystko to, co działo się z naszą pociechą przed pójściem do szkoły? Jak dziecko bawiące się dotąd ma sprostać tym wysoko postawionym wymogom?

 

Warto zwrócić się tutaj znów ku definicji dojrzałości, a właściwe ku słowu „osiąganie” i potraktować dojrzałość jako proces. Jednak nie proces, który rozpoczął się od przekroczenia progu szkoły, lecz proces od dnia poczęcia. Choć brzmi to niewiarygodnie, takie są fakty. Dziecko od dnia poczęcia dąży do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Bowiem jak donoszą najnowsze badania już w okresie prenatalnym do dziecka docierają bodźce, należy zatem dbać o osłuchiwanie się z naszym językiem, do tworzenia się warunków budzących poczucie bezpieczeństwa, a przede wszystkim do stworzenia środowiska prenatalnego umożliwiającego maksymalne warunki rozwoju płodu oraz jego układu nerwowego. Po urodzeniu natomiast od pierwszych dni życia małego człowieka należy przyzwyczajać go do pracy, odpowiedzialności, systematyczności, życzliwości. Tak, więc dając mu możliwość prawidłowego rozwoju we wszystkich sferach, stwarzając warunki
do pracy, wdrażając do aktywnego udziału w środowisku i kulturze, kierując czasem wolnym, przyzwyczajając do solidnej, zorganizowanej pracy, podtrzymując więzi koleżeńskie, wzmacniając autorytet domu, a potem przedszkola
i szkoły – przygotowujemy je do osiągania dojrzałości, w tym pierwszej, można by rzec, zinstytucjonalizowanej dojrzałości – dojrzałości szkolnej.

 

Jeśli natomiast rodzic, mimo wszelkich starań zauważa szczególne zdolności, dysharmonie, czy zaburzenia
w rozwoju swojego dziecka z pomocą przychodzi nasza Poradnia. Aby wspomóc rodziców oraz dziecko umożliwiamy:

· przesiewowe badania logopedyczne i pedagogiczne na terenie przedszkoli w grupach wiekowych od 4 r.ż (za zgodą rodzica); w ciągu roku szkolnego przynajmniej raz pracownicy naszej Poradni są obecni w każdej placówce przedszkolnej

· indywidualną diagnozę pod kątem dojrzałości szkolnej, a także rozwoju małego dziecka

· diagnozę pod kątem wczesnego wspomagania rozwoju

· indywidualne porady i konsultacje z psychologiem, pedagogiem, logopedą

· grupowe spotkania na terenie szkół i przedszkoli zarówno z rodzicami, jak i nauczycielami, w tym pod kątem dojrzałości szkolnej

· zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, ogólnorozwojowe, a także o charakterze socjoterapeutycznym; zarówno indywidualne jak i grupowe

 

Nasze działa skierowane są po to, aby nie podcinać nóg komuś, kto dopiero wstaje i nie zdążył złapać jeszcze równowagi. Z myślą o naszych pociechach, które
od dnia poczęcia podejmują trud dojrzewania i osiągania stawianych przez nas, dorosłych, wymogów.
¹ Mały słownik języka polskiego, pod red., S. Skorupki, H. Auderskiej, Z. Łempickiej, Warszawa 1968, PWN, s. 123.