Menu Strony

Statystyki

Odsłon : 219913
Magdalen Krysińska - pedagog PDF Drukuj Email

Sześciolatek, i co dalej….

 

O powodzeniu dziecka w początkowym okresie nauki decyduje jego prawidłowy rozwój intelektualny,
społeczno – emocjonalny, fizyczny, motoryczny oraz poziom funkcji analityczno – syntetycznych. Zanim jednak każde dziecko przekroczy próg szkoły musi przejść przez etap przygotowania przedszkolnego. W tym właśnie czasie kształtują się
i rozwijają wszystkie funkcje umysłowe niezbędne w podjęciu nauki szkolnej
oraz w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Każde dziecko rozwija się jednak w innym tempie różniąc się od swoich rówieśników rozmaitymi cechami psychicznymi i fizycznymi co wiąże się z niejednakowym rozwojem psychoruchowym. Aby wspomóc rozwój osłabionych
i zaburzonych funkcji niezbędna jest systematyczna praca z dzieckiem. Istotne znaczenie
w pokonywaniu trudności ma działalność korekcyjno – kompensacyjna ukierunkowana
na korygowanie i kompensowanie zaburzeń. Praca ta przynosi wyłącznie tylko wtedy efekty kiedy są wykorzystywane różnorodne metody i techniki terapeutyczne dobrane indywidualnie dla każdego dziecka stosownie do jego potrzeb
i możliwości. O wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci 5 i 6 – letnich na terenie Przedszkola nr 1 w Krośnie Odrzańskim troszczy się pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Magdalena Krysińska, która aktualnie pracuje z 10 dzieci. Zajęcia prowadzone są w pięcioosobowych  grupach i odbywają się w każdy czwartek.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim