Menu Strony

Statystyki

Odsłon : 221305
Informacja ilościowa z działalności 10-11 PDF Drukuj Email

 

Informacja  ilościowa z działalności

Poradni  Psychologiczno- Pedagogicznej

w Krośnie odrzańskim

w  roku  szkolnym  2010/2011 r.

 

 

Ogólna liczba przyjętych dzieci w poradni-  833

 

 

Ogólna liczba objętych pomocą i działaniami w terenie  - 4632 osób

 

 

Ogólna liczba wykonanych badanych diagnostycznych –  1691, w tym

·         Badania psychologiczne ogółem –  570

·         Badania pedagogiczne ogółem –   561

·         Badania logopedyczne ogółem –  521

·         Diagnozy lekarskie –                          39

 

 

 

Formy pomocy udzielone dzieciom i młodzieży – liczba osób

 

l  terapia pedagogiczna – 149

l  terapia logopedyczna –  56

l  psychoterapia –  26

l  socjoterapia –     89

l  zajęcia z uczniami zdolnymi –  1

l  zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru i kierunku kształcenia zawodowego 1144

l  indywidualne porady zawodowe na podstawie badań 62

l  indywidualne porady zawodowe bez badań -8

l  zajęcia psychoedukacyjne prowadzone w placówkach – 805

l  mediacje i negocjacje 10

l  badania przesiewowe  logopedyczne, pedagogiczne, SRD, Prolexia - 1064

l  porady po badaniach przesiewowych 1064

l  inne formy pomocy grupowej  - 2010

l  inne formy pomocy indywidualnej 76

 

 

Formy pomocy udzielonej nauczycielom, rodzicom wychowawcom-

LICZBA SPOTKAŃ

 

l  warsztaty dla nauczycieli i rodziców – 36

l  terapie rodzin – 16

l  udział w radach pedagogicznych – 36

l  prelekcje, wykłady dla nauczycieli i rodziców – 64

l  udział ewaluacjach zewnętrzny placówek -2

l  udział w sesjach, komisjach -16

l  inne (spotkania z rodzicami, rozmowy z wychowawcami dzieci 6- letnich dotyczące wad wymowy, ustalanie form współpracy z pedagogami szkolnymi, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasie oraz problemów wychowawczych w klasie – 111

l  grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych – 6

porady bez badań -  626