Menu Strony

Statystyki

Odsłon : 221309
Informacja ilościowa z działalności 11-12 PDF Drukuj Email

 

Informacja  ilościowa z działalności

Poradni  Psychologiczno- Pedagogicznej

w Krośnie odrzańskim

w  rok szkolnym  2011/2012 r.

 

 

Ogólna liczba przyjętych dzieci w poradni 815

 

Ogólna liczba objętych pomocą i działaniami w terenie  -   4815  osób

 

Ogólna liczba wykonanych badanych diagnostycznych –  1911 w tym

·         Badania psychologiczne ogółem –  634

·         Badania pedagogiczne   ogółem –   603

·         Badania logopedyczne ogółem –    593

·         Diagnozy lekarskie –                             49

·         Badania związane z wyborem

                  kierunku  zawodu                             -    32

 

Formy pomocy udzielone dzieciom i młodzieży – liczba osób

 

l  terapia pedagogiczna – 122

l  terapia logopedyczna –  76

l  psychoterapia –              30

l  socjoterapia –                  66

l  zajęcia z uczniami zdolnymi –  1

l  zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru i kierunku kształcenia zawodowego 1388

l  indywidualne porady zawodowe na podstawie badań  4

l  indywidualne porady zawodowe bez badań -   30

l  zajęcia psychoedukacyjne prowadzone w placówkach –  1413

l  mediacje i negocjacje 10

l  badania przesiewowe  logopedyczne, pedagogiczne, SRD, Prolexia, inne - 1413

l  porady po badaniach przesiewowych 1413

l  inne formy pomocy grupowej  -            225

l  inne formy pomocy indywidualnej -   598

 

Formy pomocy udzielonej nauczycielom, rodzicom wychowawcom-liczba spotkań

 

l  warsztaty dla nauczycieli i rodziców –  16

l  terapie rodzin – 31

l  udział w radach pedagogicznych –     12

l  prelekcje, wykłady dla nauczycieli i rodziców – 91

l  udział ewaluacjach zewnętrzny placówek -   2

l  udział w sesjach, komisjach -  25

l  inne (spotkania z rodzicami, rozmowy z wychowawcami dzieci 6- letnich dotyczące wad wymowy, ustalanie form współpracy z pedagogami szkolnymi, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasie oraz problemów wychowawczych w klasie – 92

l  grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych – 5

porady bez badań -  987