Menu Strony

Statystyki

Odsłon : 221272
Informacja ilościowa z działalności 12-13 PDF Drukuj Email

 

Informacja  ilościowa z działalności

Poradni  Psychologiczno- Pedagogicznej

w Krośnie odrzańskim

w  rok szkolnym  2012/2013 r.

 

 

 

Ogólna liczba przyjętych dzieci i młodzieży w poradni  -  806

 

Ogólna liczba osób objętych pomocą i działaniami w terenie – 6990 osób.

 

Ogólna liczba osób objętych pomocą i działaniami  w poradni  - 1432   osób

 

Ogólna liczba wykonanych badanych diagnostycznych w poradni–  1770  w tym

 

·        Badania psychologiczne ogółem –  565

·        Badania pedagogiczne   ogółem –   541

·        Badania logopedyczne ogółem –    532

·        Diagnozy lekarskie –                             69

·        Badania związane z wyborem

                  kierunku  zawodu                             -    63

 

 

Formy pomocy udzielone dzieciom i młodzieży – liczba osób 

 

l  terapia pedagogiczna – 125

l  terapia logopedyczna –  122

l  psychoterapia –                21

l  socjoterapia –                  28

l  inne zajęcia o charakterze terapeutycznym- 214

l  zajęcia z uczniami zdolnymi –  1

l  zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru i kierunku kształcenia zawodowego 851

l  indywidualne porady zawodowe na podstawie badań  63

l  indywidualne porady zawodowe bez badań -   10

l  zajęcia psychoedukacyjne prowadzone w placówkach –  1479

l  mediacje i negocjacje 2

l  badania przesiewowe  logopedyczne, pedagogiczne, SRD, Prolexia, inne - 2053

l  porady po badaniach przesiewowych 865

l  porady bez badań - 255

l  inne formy pomocy grupowej  -             78

l  inne formy pomocy indywidualnej -    206

 

Formy pomocy udzielonej nauczycielom, rodzicom wychowawcom-liczba spotkań

 

l  warsztaty dla nauczycieli i rodziców –  16

l  terapie rodzin – 15

l  udział w radach pedagogicznych –     6

l  prelekcje, wykłady dla nauczycieli i rodziców – 36

l  udział ewaluacjach zewnętrzny placówek -   4

l  udział w sesjach, komisjach -  31

l  inne (spotkania z rodzicami, rozmowy z wychowawcami dzieci 6- letnich dotyczące wad wymowy, ustalanie form współpracy z pedagogami szkolnymi, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasie oraz problemów wychowawczych w klasie – 136

l  grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych – 6

l  porady bez badań- 916

 

Ilość wizyt w terenie:

 

l  placówki oświatowe -  869

l  inne - 94