Menu Strony

Statystyki

Odsłon : 221283
Nowości z przedszkolnego działu PDF Drukuj Email

Od 15 maja 2014 r. rozpoczynamy badania dojrzałości szkolnej dzieci, które od 1 września 2014 r. rozpoczną naukę w klasie I (roczniki 2007, 2008: I- VI). Rodziców/ prawnych opiekunów, którzy chcieliby skorzystać z diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej prosimy o telefoniczne zgłoszenia dzieci: 68 383 02 60 lub osobiste w sekretariacie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10b, II piętro

Na wyznaczony termin badania prosimy przygotować następującą dokumentację:

  1. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole wystawioną przez placówkę przedszkolną.
  2. Dokumentację medyczną, jeśli dziecko choruje przewlekle.
  3. Ocenę dojrzałości szkolnej- arkusz do pobrania na stronie internetowej Poradni:
    http://ppp.bip-poradniakrosnoo.pl/Indywidualne wątpliwości dotyczące badań wyjaśnić można konsultując z pracownikami pedagogicznymi:
Alicja Sztandera – logopeda
Magdalena Krysińska – pedagog
Anna Kawa – pedagog
Aleksandra Szaj- Rasiewicz- psycholog