Menu Strony

Statystyki

Odsłon : 221294
Informacja ilościowa z działalności 13-14 PDF Drukuj Email

 

Informacja ilościowa z działalności

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

w Krośnie odrzańskim

w rok szkolnym 2013/2014 r.


Ogólna liczba przyjętych dzieci i młodzieży w poradni - 869

Ogólna liczba osób objętych pomocą i działaniami w terenie – 8188 osób.

Ogólna liczba wykonanych badanych diagnostycznych w poradni– 1836 w tym

 • Badania psychologiczne ogółem – 567
 • Badania pedagogiczne ogółem – 552
 • Badania logopedyczne ogółem – 557
 • Diagnozy lekarskie – 102
 • Badania związane z wyborem kierunku zawodu - 42


Formy pomocy udzielone dzieciom i młodzieży – liczba osób

 • l terapia pedagogiczna – 158
 • l terapia logopedyczna – 137
 • l psychoterapia – 37
 • l socjoterapia –  136
 • l zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru i kierunku kształcenia zawodowego 1197
 • l indywidualne porady zawodowe na podstawie badań  42
 • l indywidualne porady zawodowe bez badań - 38
 • l zajęcia psychoedukacyjne prowadzone w placówkach –  2416
 • l mediacje/negocjacje/interwencje kryzysowe  53
 • l badania przesiewowe logopedyczne, pedagogiczne, SRD, Prolexia, inne - 1219
 • l porady po badaniach przesiewowych 949
 • l inne formy pomocy grupowej 51
 • l inne formy pomocy indywidualnej - 260

Formy pomocy udzielonej nauczycielom, rodzicom wychowawcom-liczba spotkań

 • l warsztaty dla nauczycieli i rodziców – 177
 • l terapie rodzin – 15
 • l udział w radach pedagogicznych –  8
 • l prelekcje, wykłady dla nauczycieli i rodziców – 28
 • l udział ewaluacjach zewnętrzny placówek - 4
 • l udział w sesjach, komisjach - 28
 • l inne (spotkania z rodzicami, rozmowy z wychowawcami dzieci 6- letnich dotyczące wad wymowy, ustalanie form współpracy z pedagogami szkolnymi, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasie oraz problemów wychowawczych w klasie – 633
 • l grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych – 31
 • l porady bez badań- 638

 

Ilość wizyt w terenie:

 • placówki oświatowe - 901
 • l inne - 99