Menu Strony

Statystyki

Odsłon : 221817
Zaproszenie PDF Drukuj Email

Z a p r o s z e n i e

do sieci współpracy i samokształcenia

dla nauczycieli i pedagogów

z rejonu  działania

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Krośnie Odrzańskim


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie Odrz.,
zaprasza nauczycieli, pedagogów i innych specjalistów
z rejonu działania Poradni,
do sieci współpracy i samokształcenia
w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych
oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
które będą odbywały się
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim.

 


Sieć współpracy i samokształcenia, to zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest podnoszenie efektywności i jakości kształcenia poprzez wspólne szkolenia, dzielenie się wiedzą, pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami, a także rozwiązywanie problemów. Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń, ale również mogą sięgać po pomoc zewnętrzną ekspertów, specjalistów.

Praca w ramach sieci będzie się odbywała się w trzech zespołach, pod kierunkiem koordynatorów.

 

SIEĆ WSPÓŁPRACY
I SAMOKSZTAŁCENIA
ZESPOŁY DO KOORDYNACJI PRACY
W SIECIACH WSPÓŁPRACY

Edukacja przedszkolna mgr Magdalena Krysińska- pedagog
mgr Alicja Sztandera- logopeda

mgr Aleksandra Szaj- Rasiewicz - psycholog
mgr Anna Kawa- pedagog
mgr Marlena Gugała- pedagog
Edukacja wczesnoszkolna
(I etap edukacyjny)
mgr Joanna Hołówko- pedagog
mgr Ewelina Drezin- Kruszelnicka- psycholog
mgr Jadwiga Biekisz – pedagog
Edukacja szkolna II, III IV etap edukacyjny mgr Maria Witczak – pedagog
mgr Joanna Jakubczak- Tomaszewicz – doradca zawodowy, pedagog

mgr Anna Daniel- psycholog
mgr Aleksandra Szaj- Rasiewicz - psycholog

 

Celem  zespołu będzie:
•    współpraca między placówkami oświatowymi z rejonu działania poradni psychologiczno- pedagogicznej,
•    rozwijanie kompetencji,
•    zespołowe rozwiązywanie problemów,
•    dzielenie się wiedzą, doświadczeniami pomysłami oraz dobrymi praktykami z w/w zakresu,
•    wspólne specjalistyczne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
•    promocja działań.

Planowane spotkania w ramach sieci:

Harmonogram prac sieci zakłada realizację działań
od stycznia 2015 r. do maja 2016 r.


Spotkanie organizacyjne – 1 spotkanie x 3 godz. - luty 2015r.
•    Integracja uczestników sieci.
•    Rozpoznanie potrzeb i zasobów.
•    Ustalenie celów, harmonogramu.

Spotkania robocze – tematyczne – 3 spotkania x 3 godz. 
kwiecień 2015 r., listopad  2015 r., marzec  2016 r.

•    Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami.
•    Spotkania ze specjalistami.
•    Tworzenie nowych rozwiązań.

Spotkanie ewaluacyjne – 1 spotkanie x 3 godz. - maj 2016 r.
•    Podsumowanie i omówienie pracy sieci.
•    Zaplanowanie promocji.
•    Ewaluacja.

 


Zaproszenie do pracy w poszczególnych zespołach zostanie wysłane do placówek oświatowych w formie papierowej oraz zostanie umieszczone na stronie internetowej poradni: www.ppp.bip-poradniakrosnoo.pl w zakładce aktualności.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 68 383 0260.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY
Joanna Szewczyk dyrektor PPP Krosno Odrzańskie