Menu Strony

Statystyki

Odsłon : 221293
Informacja ilościowa z działalności 14-15 PDF Drukuj Email


Informacja ilościowa z działalności

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

w Krośnie odrzańskim

w rok szkolnym 2014/2015 r.
• Ogólna liczba przyjętych dzieci i młodzieży w poradni - 848

 


• Ogólna liczba osób objętych pomocą i działaniami w terenie –8266

 


• Ogólna liczba wykonanych badanych diagnostycznych w poradni - 1726 w tym:


- badania psychologiczne ogółem - 553

 

- badania pedagogiczne   ogółem - 540

 

- badania logopedyczne ogółem - 527

 

- diagnozy lekarskie - 124

 

- badania związane z wyborem kierunku  zawodu - 18

 


Formy pomocy udzielone dzieciom i młodzieży – liczba osób

 

- Terapia pedagogiczna - 109

 

- Terapia logopedyczna - 102

 

- Psychoterapia - 33

 

- Socjoterapia - 6

 

- Zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru i kierunku kształcenia zawodowego - 176

 

- Indywidualne porady zawodowe na podstawie badań - 17

 

- Indywidualne porady zawodowe bez badań - 62

 

- Zajęcia psychoedukacyjne prowadzone w placówkach - 2711

 

- Mediacje / negocjacje/ interwencje kryzysowe  24

 

- Badania przesiewowe  logopedyczne, pedagogiczne, SRD, Prolexia, inne – 2976

 

- Porady po badaniach przesiewowych - 1091

 

- Inne formy pomocy grupowej - 68

 

- Inne formy pomocy indywidualnej - 362

 


Formy pomocy udzielonej nauczycielom, rodzicom wychowawcom-liczba spotkań

 

- Warsztaty, treningi  dla nauczycieli i rodziców - 33

 

- Terapie rodzin - 8

 

- Udział w radach pedagogicznych - 3

 

- Prelekcje, wykłady dla nauczycieli i rodziców - 97

 

- Udział ewaluacjach zewnętrzny placówek - 2

 

- Udział w sesjach, komisjach - 22

 

- Inne (indywidualne spotkania z rodzicami, rozmowy z wychowawcami dzieci 6-letnich dotyczące wad wymowy, ustalanie form współpracy z pedagogami szkolnymi, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasie oraz problemów wychowawczych w klasie – 642

 

- Grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli - 3

 

- Porady bez badań - 742

 

Ilość wizyt w terenie:

 

- placówki oświatowe - 806

 

- inne - 102

 Joanna Szewczyk

Dyrektor Poradni psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim