Menu Strony

Statystyki

Odsłon : 221288
Informacja PDF Drukuj Email

 

Krosno Odrzańskie, 16.06.2016 r.

 

Informacja

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego informujemy, iż oferta działań realizowana na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli została poszerzona o nowe programy.

W ramach OFERTY PROGRAMOWEJ DLA UCZNIÓW/ PRZEDSZKOLAKÓW pragniemy zaproponować następujące działania:

Instrumental Enrichnent - program terapii, mający na celu korygowanie niedostatecznych funkcji poznawczych w podstawowych umiejętnościach myślenia, jak pamięć, uwaga, koordynacja wzrokowo-ruchowa, logicznego rozumowania, myślenia przyczynowo-skutkowego, percepcji.

Realizatorzy: Alicja Sztandera, Anna Daniel- certyfikowani terapeuci metody IE

Razem na rzecz człowieka - warsztaty dla klas trzecich gimnazjum, obejmujące tematykę dyskryminacj, wykluczenia i tolerancji.

Realizator: Ewelina Drezin- Kruszelnica

Jak uczyć się skutecznie? - program dla uczniów klas gimnazjalnych.

Realizatorzy: Ewelina Drezin- Kruszelnica, Anna Kawa

Grupa wsparcia dla dziewcząt z problemami emocjonalnymi. Cykliczne spotkania

dla uczennic, odbywające się w Poradni Psychologiczno- Pedagogiczej lub na terenie placówki po wcześniejszych konsultacjach.

Realizatorzy: Anna Daniel, Maria Witczak

Moje zainteresowania - zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego dla uczniów klas VI

Realizator: Joanna Jakubczak - Tomaszewicz

Szczegółowy wykaz propozycji znajdziecie Państwo w zakładce oferta.

Placówki oświatowe korzystające z programów Poradni powinny zgłaszać zapotrzebowanie wg zasad współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi z terenu działania poradni umieszczonymi w zakładce procedury.

Z poważaniem Joanna Szewczyk

Dyrektor

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim