Menu Strony

Statystyki

Odsłon : 221292
Aneks 2016/17 PDF Drukuj Email

 

Krosno Odrzańskie, 08.06.2016 r.

 

W odpowiedzi na sygnały płynące z placówek oświatowych, współpracujących na co dzień z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Krośnie Odrzańskim, pragniemy poinformować, iż od 1 września 2016 r. nasza ofertę wzbogacą następujące programy:

 

W ramach OFERTY PROGRAMOWEJ DLA UCZNIÓW/ PRZEDSZKOLAKÓW pragniemy zaproponować następujące działania:

 

Instrumental Enrichnent- program terapii, mający na celu korygowanie niedostatecznych funkcji poznawczych w podstawowych umiejętnościach myślenia, jak pamięć, uwaga, koordynacja wzrokowo-ruchowa, logicznego rozumowania, myślenia przyczynowo-skutkowego, percepcji.

Realizatorzy: Alicja Sztandera, Anna Daniel - certyfikowani terapeuci metody IE

 

Razem na rzecz człowieka - warsztaty dla klas trzecich gimnazjum, obejmujące tematykę dyskryminacj, wykluczenia i tolerancji.

Realizator: Ewelina Drezin- Kruszelnica

 

Jak uczyć się skutecznie? - program dla uczniów klas gimnazjalnych.

Realizatorzy: Ewelina Drezin- Kruszelnica, Anna Kawa

 

Grupa wsparcia dla dziewcząt z problemami emocjonalnymi. Cykliczne spotkania

dla uczennic, odbywające się w Poradni Psychologiczno- Pedagogiczej lub na terenie placówki po wcześniejszych konsultacjach.

Realizatorzy: Anna Daniel, Maria Witczak

 

Moje zainteresowania - zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego

dla uczniów klas VI

Realizator: Joanna Jakubczak- Tomaszewicz

 

Łączę wyrazy szacunku,

Joanna Szewczyk

Dyrektor PPP