Menu Strony

Statystyki

Odsłon : 221275
Nowości 2016/2017 PDF Drukuj Email

Krosno Odrzańskie, 20.03.2017 r.

 

 

PPP.0713.140.2017

 

Szkoły Podstawowe

z rejonu działania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

w Krośnie Odrzańskim

 

 

Z A P R O S Z E N I E

na szkolenie w ramach sieci współpracy i samokształcenia

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (klas I – III) szkół z rejonu działania Poradni na szkolenie, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 B (sala konferencyjna III piętro).

Tematem szkolenia będzie: „Odporność emocjonalna dzieci podstawą sukcesu edukacyjnego w szkole podstawowej”.

Szkolenie poprowadzi:

- mgr Agata Muńko – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

Chęć uczestnictwa w spotkaniu prosimy zgłaszać do dn. 14. kwietnia 2017 r. pod nr tel. Poradni PP w Krośnie Odrzańskim: 68 383 0260.

Przewidujemy po dwie lub trzy osoby z każdej placówki.

 

Serdecznie  zapraszamy

 

 


 

Krosno Odrzańskie, 02.03.2017 r.

 

 

PPP.0713.121.2017

 

Szkoły Podstawowe,

Gimnazjalne i Ponadgimnazjalne

z rejonu działania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

w Krośnie Odrzańskim

 

Z A P R O S Z E N I E

na spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim zaprasza pedagogów szkolnych ze szkół z rejonu działania Poradni na spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, które odbędzie się w dniu 20 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 B (sala konferencyjna nr 225, II piętro).

Tematem przewodnim będzie: „Współpraca pomiędzy placówkami”.

Spotkanie poprowadzą:

- pedagog - logopeda Maria Witczak,

- psycholog Anna Daniel.

Celem spotkania będzie:

 

 1. Przypomnienie procedur współpracy między placówkami
 2. Niebieska Karta
 3. Podsumowanie badań przesiewowych
 4. Sprawy bieżące

 

Przebieg spotkania:

 

 1. Powitanie uczestników
 2. Wystąpienie Pani Magdaleny Świgoń [OPS]
 3. Procedury
 4. Dyskusja otwarta
 5. Podsumowanie spotkania

 

Chęć uczestnictwa w spotkaniu prosimy zgłaszać do dn. 15.03.2017 r. pod nr tel. Poradni PP w Krośnie Odrzańskim: 68 383 0260.

 

Serdecznie  zapraszamy

 

 


 

 

 

Krosno Odrzańskie, 05.10.2016 r.

PPP.0713.312.2016

Szkoły Podstawowe

z rejonu działania

Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej

w Krośnie Odrzańskim

 

Z A P R O S Z E N I E


na spotkanie w ramach sieci współpracy

dla nauczycieli klas I – III szkół podstawowych z rejonu działania

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim


Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim w ramach sieci współpracy zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na spotkanie szkoleniowe na temat: „Jak uczyć jeszcze lepiej? Metody i techniki uczenia się przyjazne mózgowi”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 listopada 2016 r. (wtorek) o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Piastów 10 B (III piętro).

Prosimy o telefoniczne zgłaszanie się chętnych nauczycieli w terminie do końca października 2016 r. pod nr telefonu Poradni: 68 383 0260 (przewidujemy zgłaszanie się po dwie lub trzy osoby z każdej placówki).


Serdecznie zapraszamy.

 

 


 

Krosno Odrzańskie, 05.10.2016 r.

PPP.0713.313. 2016

Przedszkola

i Szkoły Podstawowe

z rejonu działania

Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej

w Krośnie Odrzańskim

Z A P R O S Z E N I E

na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia

dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych z rejonu działania

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim zaprasza nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych z rejonu działania Poradni na spotkanie: „Jak skutecznie wpływać na zachowania dzieci?” w ramach sieci współpracy i samokształcenia w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej, prowadzone przez Annę Kawę i Alicję Sztanderę, które odbędzie się w dniu 28. października 2016 r. (piątek) o godzinie 13.00 w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 B (sala terapii nr 225, II piętro).

Celem spotkania będzie:

 

 1. Przedstawienie pojęcia edukacji z perspektywy stosowanej analizy zachowania.
 2. Zapoznanie ze sposobami modyfikowania zachowania poprzez punktowe systemy oceniania.
 3. Przeanalizowanie skutecznych sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.

 

Przebieg spotkania w dniu 28. października 2016 r.

 

 

 1. Powitanie uczestników spotkania
 2. Prezentacja multimedialna z elementami ćwiczeń
 3. Dyskusja otwarta
 4. Podsumowanie spotkania

 

Chęć uczestnictwa w programie należy zgłosić do dnia 14. października 2016 r. pod nr tel. Poradni PP w Krośnie Odrzańskim: 68 383 0260. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy.


 


 

Organizacja pracy

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim

dyrektor – mgr Joanna Szewczyk

 

ORGANIZACJA   PRACY:

 

Dział

Pracownicy

Dział 0-3 r.ż.:

mgr Alicja Sztandera- logopeda, pedagog

mgr Aleksandra Szaj- Rasiewicz - psycholog, psychoterapeuta

mgr Anna Kawa- pedagog, oligofrenopedagog

mgr Magdalena Krysińska- pedagog, terapeuta

Dział przedszkolny 3- 6 r.ż:

mgr Alicja Sztandera- logopeda, pedagog

mgr Aleksandra Szaj- Rasiewicz - psycholog, psychoterapeuta

mgr Anna Kawa- pedagog, oligofrenopedagog

mgr Magdalena Krysińska- terapeuta- pedagog

mgr Marlena Gugała – pedagog , terapeuta

Dział wczesnoszkolny (klasy I- III):

mgr Jadwiga Biekisz – pedagog, rewalidant

mgr Joanna Hołówko- pedagog, neurologopeda

mgr Marlena Gugała-  pedagog,logopeda.

mgr Ewa Kasowska – pedagog,logopeda.

mgr Anna Daniel- psycholog

mgr Ewelina Drezin- Kruszelnicka- psycholog

Dział szkolny (klasy IV-VI):

mgr Maria Witczak – pedagog, logopeda

mgr Anna Daniel- psycholog

mgr Ewelina Drezin- Kruszelnicka- psycholog

Dział gimnazjalny i ponadgimnazjalny:

mgr Joanna Jakubczak- Tomaszewicz – doradca zawodowy, pedagog

mgr Aleksandra Szaj- Rasiewicz - psycholog, psychoterapeuta

mgr Maria Witczak – pedagog, logopeda

Dział pomocy psychologicznej:

mgr Aleksandra Szaj- Rasiewicz psycholog, psychoterapeuta

mgr Anna Daniel- psycholog

mgr Ewelina Drezin- Kruszelnicka- psycholog

Dział interwencji kryzysowych:

mgr Ewelina Drezin- Kruszelnicka- psycholog

mgr Aleksandra Szaj- psycholog, psychoterapeuta

mgr Anna Daniel- psycholog

mgr Joanna Szewczyk- pedagog

Dział doradztwa zawodowego:

mgr Joanna Jakubczak- Tomaszewicz – doradca zawodowy, pedagog

mgr Magdalena Krysińska – pedagog, doradca zawodowy

Dział specjalistyczny:

mgr Anna Daniel- psycholog, tyflopedagog

mgr Joanna Hołówko- pedagog, neurologopedia

mgr Maria Witczak –logopeda, surdopedagog

mgr Aleksandra Szaj – Rasiewicz – psycholog

Dział poradnictwa:

mgr Joanna Szewczyk

mgr Alicja Sztandera

mgr Aleksandra Szaj

mgr Anna Kawa

mgr Magdalena Krysińska

mgr Jadwiga Biekisz

mgr Joanna Hołówko

mgr Anna Daniel

mgr Ewelina Drezin- Kruszelnicka

mgr Marlena Gugała

mgr Maria Witczak

mgr Joanna Jakubczak- Tomaszewicz

mgr Ewa Kasowska

 

 


 

 

STAŁE   DZIAŁANIA W TERENIE

w ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

w KROŚNIE ODRZAŃSKIM

 

LP.

NAZWA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA PORADNI P-P

PODEJMOWANA CZYNNOŚĆ NA TERENIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

1.

ZE WĘŻYSKA

GIMNAZJUM DĄBIE

SP DYCHÓW

ZSS BOBROWICE

ANNA DANIEL

DYŻUR PSYCHOLOGA

2.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

ZS W KROŚNIE ODRZ.

(SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3)

PRZEDSZKOLE STARY RADUSZEC

EWA KASOWSKA

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

3.

PRZEDSZKOLE NR 1 W KROŚNIE ODRZ.

PRZEDSZKOLE NR 2 W KROŚNIE ODRZ.

PRZEDSZKOLE NR 3 W KROŚNIE ODRZ.

PRZEDSZKOLE NR 4 W KROŚNIE ODRZ.

MARLENA GUGAŁA

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

4.

ZS W KROŚNIE ODRZ.

(SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3)

MAGDALENA KRYSIŃSKA

DYŻUR PSYCHOLOGA

5.

ZS MASZEWO

ALEKSANDRA

SZAJ-RASIEWICZ

DYŻUR PSYCHOLOGA

6.

ZS W KROŚNIE ODRZ.

(GIMNAZJUM)

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W KROŚNIE ODRZ.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

W KROŚNIE ODRZ.

EWELINA

DREZIN-KRUSZELNICKA

DYŻUR PSYCHOLOGA

7.

ZE OSIECZNICA

MARIA WITCZAK

TERAPIA PEDAGOGICZNA I SURDOPEDAGOGICZNA

8.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

W KROSNIE ODRZ.

ANNA KAWA

DYŻUR PSYCHOLOGA

 

 


 

 

Krosno Odrzańskie, 08.06.2016 r.

 

Nowe programy

 

W odpowiedzi na sygnały płynące z placówek oświatowych, współpracujących na co dzień z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Krośnie Odrzańskim, pragniemy poinformować, iż od 1 września 2016 r. nasza ofertę wzbogacą następujące programy:

 

W ramach OFERTY PROGRAMOWEJ DLA UCZNIÓW/ PRZEDSZKOLAKÓW pragniemy zaproponować następujące działania:

 

Instrumental Enrichnent - program terapii, mający na celu korygowanie niedostatecznych funkcji poznawczych w podstawowych umiejętnościach myślenia, jak pamięć, uwaga, koordynacja wzrokowo-ruchowa, logicznego rozumowania, myślenia przyczynowo-skutkowego, percepcji.

Realizatorzy: Alicja Sztandera, Anna Daniel- certyfikowani terapeuci metody IE

 

Razem na rzecz człowieka - warsztaty dla klas trzecich gimnazjum, obejmujące tematykę dyskryminacj, wykluczenia i tolerancji.

Realizator: Ewelina Drezin- Kruszelnica

 

Jak uczyć się skutecznie? - program dla uczniów klas gimnazjalnych.

Realizatorzy: Ewelina Drezin- Kruszelnica, Anna Kawa

 

Grupa wsparcia dla dziewcząt z problemami emocjonalnymi. Cykliczne spotkania

dla uczennic, odbywające się w Poradni Psychologiczno- Pedagogiczej lub na terenie placówki po wcześniejszych konsultacjach.

Realizatorzy: Anna Daniel, Maria Witczak

 

Moje zainteresowania - zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego dla uczniów klas VI

Realizator: Joanna Jakubczak- Tomaszewicz

 

Łączę wyrazy szacunku,

Joanna Szewczyk

Dyrektor PPP