Menu Strony

Statystyki

Odsłon : 221279
Informacja ilościowa z działalności 15-16 PDF Drukuj Email

Informacja ilościowa z działalności

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

w Krośnie Odrzańskim

za rok szkolny 2015/2016 r.


· Ogólna liczba przyjętych dzieci i młodzieży w poradni - 772

· Ogólna liczba osób objętych pomocą i działaniami w terenie - 7691

· Ogólna liczba wykonanych badanych diagnostycznych w poradni 1777 w tym:

Ø badania psychologiczne ogółem – 557;

Ø badania pedagogiczne ogółem 547;

Ø badania logopedyczne ogółem - 530;

Ø diagnozy lekarskie – - 131;

Ø badania związane z wyborem

kierunku zawodu 12.

Formy pomocy udzielone dzieciom i młodzieży

– liczba osób objętych pomocą:

Ø Terapia pedagogiczna – 108;

Ø Terapia logopedyczna – 121;

Ø Psychoterapia - 22;

Ø Socjoterapia - 11;

Ø Zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru i kierunku kształcenia zawodowego

- 98;

Ø Indywidualne porady zawodowe na podstawie badań – 12;

Ø Indywidualne porady zawodowe bez badań –  16;

Ø Zajęcia psychoedukacyjne prowadzone w placówkach – 1651;

Ø Mediacje / negocjacje/ interwencje kryzysowe 8;

Ø Badania przesiewowe logopedyczne, pedagogiczne, SRD, Prolexia, inne – 1668;

Ø Porady po badaniach przesiewowych 1668;

Ø Porady bez badań – 1414;

Ø Inne formy pomocy grupowej –  25;

Ø Inne formy pomocy indywidualnej –  80;

Formy pomocy udzielonej nauczycielom,

rodzicom, wychowawcom -liczba spotkań/liczba uczestników.

Ø Warsztaty, treningi dla nauczycieli i rodziców – 14 liczba uczestników 112;

Ø Terapie rodzin 14;

Ø Udział w radach pedagogicznych - 3-liczba uczestników – 48;

Ø Prelekcje, wykłady dla nauczycieli i rodziców – 21- liczba uczestników 308;

Ø Udział ewaluacjach zewnętrzny placówek - 2;

Ø Udział w sesjach, komisjach - 20;

Ø Inne (indywidualne spotkania z rodzicami, rozmowy z wychowawcami dzieci 6- letnich dotyczące wad wymowy, ustalanie form współpracy z pedagogami szkolnymi, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasie oraz problemów wychowawczych w klasie – 328;

Ø Grupy wsparcia i sieci współpracy dla pedagogów szkolnych i nauczycieli – 5 liczba uczestników – 105.

Ilość wizyt w terenie:

Ø Placówki oświatowe – 663;

Ø Inne – 63.

Joanna Szewczyk

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Krośnie Odrzańskim