Menu Strony

Statystyki

Odsłon : 219909
Informacja ilościowa z działalności 16-17 PDF Drukuj Email

Informacja ilościowa z działalności

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

w Krośnie Odrzańskim

za rok szkolny 2016/2017 r.

 

 


· Ogólna liczba przyjętych dzieci i młodzieży w poradni - 727

· Ogólna liczba osób objętych pomocą i działaniami w terenie – 7231

· Ogólna liczba wykonanych badanych diagnostycznych w poradni 1463 w tym:


Ø badania psychologiczne ogółem - 456;

Ø badania pedagogiczne ogółem - 453;

Ø badania logopedyczne ogółem - 431;

Ø diagnozy lekarskie - 103;

Ø badania związane z wyborem kierunku zawodu - 20.

Formy pomocy udzielone dzieciom i młodzieży – liczba osób objętych pomocą:

Ø Terapia pedagogiczna - 164;

Ø Terapia logopedyczna - 128;

Ø Psychoterapia - 30;

Ø Socjoterapia - 20;

Ø Zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru i kierunku kształcenia zawodowego - 793;

Ø Indywidualne porady zawodowe na podstawie badań - 20;

Ø Indywidualne porady zawodowe bez badań - 45;

Ø Zajęcia psychoedukacyjne prowadzone w placówkach - 3517;

Ø Mediacje / negocjacje/ interwencje kryzysowe - 16;

Ø Badania przesiewowe logopedyczne, pedagogiczne, SRD, Prolexia, inne - 990;

Ø Porady po badaniach przesiewowych - 990;

Ø Porady bez badań - 185;

Ø Inne formy pomocy grupowej - 45;

Ø Inne formy pomocy indywidualnej - 268;

Formy pomocy udzielonej nauczycielom, rodzicom, wychowawcomliczba spotkań/liczba uczestników.

Ø Warsztaty, treningi dla nauczycieli i rodziców – 103 liczba uczestników 709;

Ø Terapie rodzin – 30;

Ø Udział w radach pedagogicznych - 5-liczba uczestników – 88;

Ø Prelekcje, wykłady dla nauczycieli i rodziców – 21- liczba uczestników 208;

Ø Udział ewaluacjach zewnętrzny placówek - 0;

Ø Udział w sesjach, komisjach - 22;

Ø Inne (indywidualne spotkania z rodzicami, rozmowy z wychowawcami dzieci 6- letnich dotyczące wad wymowy, ustalanie form współpracy z pedagogami szkolnymi, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w klasie oraz problemów wychowawczych w klasie – 438;

Ø Grupy wsparcia i sieci współpracy dla pedagogów szkolnych i nauczycieli – 6 liczba uczestników – 129.

Ilość wizyt w terenie:

Ø Placówki oświatowe – 777;

Ø Inne – 33.

 

Joanna Szewczyk

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Krośnie Odrzańskim