Menu Strony

Statystyki

Odsłon : 221286
Historia PDF Drukuj Email

     Z dniem 1 września 1969 roku Inspektor Szkolny - Leopold Sławiński powierzył stanowisko kierownika Poradni Wychowawczo - Zawodowej w Krośnie Odrzańskim mgr Henrykowi Chojnickiemu - nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Bytnicy. Placówka rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 1970 roku, na podstawie specjalnego zarządzenia w sprawie organizacji Powiatowej Poradni Wychowawczo - Zawodowej, wydanego przez
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej.

W latach 1969 - 1975 siedzibę stanowił początkowo jeden pokój, dzielony wspólnie z ogniskiem muzycznym,
w budynku Wydziału Oświaty (obecnie Szkoła Muzyczna,
ul. Chrobrego), a następnie samodzielny pokój z trzema stanowiskami oddzielonymi płóciennymi parawanami
. 

 

Szkoła Muzyczna, ul. Chrobrego

 

Od września 1975 roku wraz ze zmianą nazwy Poradni na Rejonową Poradnię Wychowawczo - Zawodową, zmienił się lokal - Poradnię przeniesiono do budynku Urzędu Miasta przy ulicy Parkowej. Od roku 1975 dyrektorem Placówki został mgr Jan Nowakowski, w roku 1985 stanowisko to objęła mgr Kazimiera Potocka.

 

Urząd Miasta, ul. Parkowa

 

Kolejny raz zmiana nazwy Poradni na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną była związana
z polepszeniem warunków lokalowych. I tak od roku 1993 siedzibą Placówki
został budynek Oddziału Zamiejscowego Delegatury Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze, znajdujący się przy ulicy Chrobrego 14.  

W wyniku postępowania konkursowego w roku 2002, dyrektorem Poradni została mgr Joanna Szewczyk, która do chwili obecnej pełni powierzone jej obowiązki.

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dawniej, ul. Chrobrego

 

Od 13 listopada 2007 roku Poradnia mieści się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piastów 10B (dawniej koszary).

 

Starostwo Powiatowe, obecna siedziba Poradni, ul. Piastów

 

Obecnie zajmujemy 12 pomieszczeń przeznaczonych do pracy diagnostycznej i terapeutycznej. Ponad czterdziestoletni okres działalności Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej to nie tylko zmiany lokalowe, ale także kadrowe. Aktualnie nasz zespół pedagogiczny liczy 12  osób, a historię Poradni zaczęło tworzyć 3 pracowników. 

Nowoczesne narzędzia diagnostyczne, różnorodne pomoce terapeutyczne, fachowa literatura,
ale także sprzęt audiowizualny stworzyły bardzo dobre warunki do realizacji zadań i celów. Świadczą o tym słowa uznania wypowiadanie przez osoby odwiedzające naszą Placówkę oraz zadowolenie klientów i pracowników.

 

Salka terapeutyczna