Menu Strony

Statystyki

Odsłon : 195962
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne PDF Drukuj Email

Termin realizacji: Oferta stała.
Forma pracy: indywidualna, grupowa
Miejsce: poradnia (przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III)

Cele:
Zaburzone funkcje percepcyjno- motoryczne mogą stać się przyczyną niepowodzeń szkolnych. Program ma na celu:
-doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej;
-usprawnianie funkcji wzrokowych i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
-ćwiczenia orientacji kierunkowo – przestrzennej;
-ćwiczenia funkcji słuchowych;
-ćwiczenia koncentracji uwagi;
-rozwijanie i wzbogacanie słownictwa;
-ćwiczenia aktywizujące.


Oferta:
-zajęcia korekcyjno- kompensacyjne;
-konsultacje dla rodziców i nauczycieli;
-materiały instruktażowo- terapeutyczne.

Realizatorzy:
mgr Anna Kawa - pedagog
mgr Magdalena Krysińska - pedagog