Menu Strony

Statystyki

Odsłon : 195961
"Asertywność a Agresywność" PDF Drukuj Email

Termin realizacji: Oferta stała.
Forma pracy: indywidualna i grupowa
Miejsce: gimnazja

Cele:
-zapoznanie z definicją asertywności i agresji;
-kształtowanie umiejętności zachowania się w sposób asertywny.
-ukazanie różnic pomiędzy zachowaniem asertywnym, a zachowaniami agresywnymi i uległymi.
-rozpoznawanie sygnałów złości płynących z ciała i radzenia z własną złością.


Czas trwania zajęć:
trzy godziny lekcyjne

Oferta:
-pogadanka, dyskusja, burza mózgu, miniwykład

Realizatorzy:
pedagog - mgr Magdalena Krysińska
doradca zawodowy - mgr Joanna Jakubczak-Tomaszewicz