Publikacje ODN Drukuj

 

Pomoc psychologiczna na ternie placówek oświatowych


Program integracyjno-adaptacyjny dla uczniów klas I gimnazjum „Budujemy grupę”

 

Program profilaktyczny dla uczniów klas I - III „Dobry i zły dotyk”

 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez zajęcia korekcyjno – kompensacyjne na terenie szkół podstawowych”